ACI MARINA RIJEKA – Nautička ljepotica Kvarnera

Podijelite:

Fotografija: Zona sto d.o.o.

ACI marina Rijeka će zahvaljujući tvrtki ACI – GITONE d.o.o. biti najveća investicija u nautički turizam u Hrvatskoj

Kroz svoju bogatu povijest Rijeka se zbog svog geografskog položaja razvila kao važno industrijsko i lučko središte Kvarnera, a impozantne građevine i prekrasne palače svjedoče o maritimnoj tradiciji i pomorskoj baštini ovog hrvatskog bisera na Jadranu.

Zbog prekrasne lokacije, dobre prometne povezanosti, povoljne mikroklime i prekrasnog akvatorija Rijeka je grad koji je počeo pokazivati svoj nautički potencijal čemu svjedoče brojne jahte koje u posljednjih nekoliko godina sve više posjećuju ovaj dio hrvatske obale.

ACI d.d., kao kompanija koja postavlja nove nautičke standarde, promišlja budućnost kompanije i šire zajednice, planira na Kvarneru izgraditi novu luku nautičkog turizma s 260 vezova koja će biti dizajnirana kako bi mogla zadovoljiti potrebe megajahti, njihovih vlasnika, gostiju i posade, te posjeduje infrastrukturu potrebnu za prihvat najvećih brodova.

Buduća ACI marina Rijeka dobila je koncesiju od Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske na vremenski period od 30 godina na površini pomorskog dobra od 105.897 četvornih metara. Jedna od najvećih investicija u hrvatski nautički turizam na uređenom morskom prostoru pružat će usluge veza i smještaja gostiju na plovilima, a na kopnenom obalnom pojasu nudit će ugostiteljske, trgovačke i brojne druge sadržaje. Bitno je naglasiti kako će marina biti otvorena za sve građane, prostor koji je dosad bio nedostupan i zatvoren za građane nudit će mnoštvo sadržaja i otvoriti Rijeku moru. ACI marina Rijeka bit će elitna marina s najvišom kategorizacijom od 5 sidara koja će Hrvatsku još više pozicionirati na svjetskoj karti top nautičkih destinacija.

Nova ljepotica Kvarnera ima veliki potencijal, te će uz jasan razvojni smjer napraviti velike iskorake u segmentu u kojem je jadranska obala prepoznata kao atraktivna destinacija. ACI marina Rijeka čini cjelinu s okruženjem u kojem se nalazi i uzima u obzir povijesno, kulturološko i arhitektonsko-urbanističko naslijeđe, a svojim će izgledom, položajem i sadržajem biti u vrhu mediteranskih odredišta.

Istražite ACI No.1 2021

Ostatak članka kao i druge zanimljive sadržaje možete pronaći u našem besplatnom digitalnom izdanju časopisa

Podijelite: