Johannes Böck – ACI marina Rijeka predstavljat će najbolje od najboljeg na Jadranu

Podijelite:

Fotografija: Cropix

“ACI i Gitone Kvarner zajedno stvaraju projekt kakvog još u Hrvatskoj nismo imali prilike vidjeti – luksuznu marinu s mnoštvom sadržaja u centru grada.”

Gospodin Johannes Böck je član Uprave Gitone – Kvarner d.o.o. i član Uprave Liburnia Riviera Hoteli, a predstavljanje projekta ACI marine Rijeka bio je idealan povod za razgovor o viziji nove Rijeke, megajahtingu, planovima za budućnost i tajni Lürssenova uspjeha.

Kako je došlo do partnerstva s tvrtkom ACI?

Za potrebe izgradnje i upravljanja lukom nautičkog turizma ACI marina Rijeka, osnovalo se zajedničko društvo ACI – GITONE d.o.o. Do partnerstva je došlo kako bi se za potrebe dobivanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Porto Baroš ponudili najbolji uvjeti i najbolje kvalitete, svaka tvrtka u svojoj domeni.

Koje kvalitete GITONE unosi u partnerstvo, a koje ACI?

Vrijednosti koje Gitone Kvarner donosi svakako su inovativnost, ulaganje u ljudske potencijale i fuzija tradicionalnog shvaćanja poslovanja s novim tehnologijama. Naša kompanija želi svojim poslovanjem pridonijeti stvaranju poželjne regionalne i međunarodne destinacije, idealne za nautički, zdravstveni i kongresni turizam ali i za odmor i rekreaciju. ACI kao najveći lanac marina na Mediteranu i predvodnik nautičkog turizma u Hrvatskoj unosi ‘know how’ – znanje i tradiciju dugu gotovo četiri desetljeća. Ta dva svijeta zajedno stvaraju projekt kakvog još u Hrvatskoj nismo imali prilike vidjeti – luksuznu marinu s mnoštvom sadržaja u centru grada.

ACI marina Rijeka bit će najveća investicija u nautički turizam u Hrvatskoj u kojoj se planira pružanje usluga najviše kvalitete. Možete li to pojasniti?

Radi se o projektu izgradnje luke nautičkog turizma u Hrvatskoj koji će omogućiti razvoj potpuno nove vizure Rijeke te privući jahte i megajahte iz cijeloga svijeta i učiniti destinaciju mnogo atraktivnijom. Cijelo gospodarstvo će imati velike koristi od većeg priljeva prihoda od turizma, a gospodarski će se ova investicija najviše odraziti na područje Rijeke. Geoprometni položaj izuzetno je povoljan, od ciljanih tržišta Rijeka je udaljena svega nekoliko sati vožnje i teži se repozicionirati iz tranzitne postaje u kojoj se turisti kratko i usputno zadržavaju u suvremeno urbano turističko središte. Cilj je da ACI marina Rijeka bude elitna marina s najvišom kategorizacijom od 5 sidara. Elitna marina u centru grada označit će Rijeku na turističkoj karti Mediterana i grad otvoriti prema moru.

Istražite ACI No.1 2021

Ostatak članka kao i druge zanimljive sadržaje možete pronaći u našem besplatnom digitalnom izdanju časopisa

Podijelite: