Član Uprave za investicije, marketing i maloprodaju

C.V.: Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer menadžment i stekao diplomu magistra ekonomije. Radio kao rukovoditelj nabave u velikom trgovačkom lancu, nakon čega je 12 godina bio u privatnom poduzetništvu. Od 2017. do 2021. godine bio je predsjednik Nadzornog odbora „Autoceste Rijeka-Zagreb” d.d.
Kao jedan od ulagačkih prioriteta Društva u predstojećem razvojnom ciklusu, osim temeljite rekonstrukcije morskih i kopnenih dijelova te proširenja kapaciteta postojećih marina (npr. ACI marina Opatija), nameće se širenje poslovanja na nove marine. U izgradnji novih marina vidimo priliku za jačanje tržišne pozicije, povećanje prihoda te unapređenje konkurentnosti, što sve ima za posljedicu još veću profitabilnost poslovanja Društva. Trenutačno se detaljno analizira gotovo 140 potencijalnih lokacija marina, a za odabrane lokacije koje se pokažu isplativima inicirat će se raspisivanje natječaja za koncesiju. Istodobno s navedenim aktivnostima Društvo će težiti uklanjanju problema koji su objektivna prepreka daljnjem razvoju, ponajprije ograničenja koja proizlaze iz važeće prostorno-planske dokumentacije JLS-a te, ne manje važno, i onih koji se tiču rokova trajanja koncesija kao i proširenja obuhvata koncesijskih područja za gospodarsko korištenje luka nautičkog turizma – marina.

Istražite ACI No.1 2022

Ostatak članka kao i druge zanimljive sadržaje možete pronaći u našem besplatnom digitalnom izdanju časopisa

Podijelite: