Fotografije: Miho Bakalić

PINNA NOBILIS SSMA-19 – jedno sidro za sva mora. Maleno, gotovo neprimjetno na livadi posidonije – plućima mora, a moćno da se odupre sili snažnih valova i vjetrova držeći na sigurnom vezu brodske gorostase. Ne smeta mu ni pjeskovito, ni muljevito dno ispod kojeg su čvrste stijene, prilagodit će se svakom morskom i riječnom dnu. Sidro koje mijenja betonski blok ili popularni corpo morto. Prije tri godine to je bila vizija jednog zaljubljenika u morsko plavetnilo. Danas vizionar u rukama ima opipljivo i živo sidro budućnosti.

“Svaka ideja rodi se iz muke”, kaže Gordan Župa, vlasnik renomirane tvrtke Dubina inženjering d.o.o. koja ima dvadesetogodišnje iskustvo u izvedbi sidrenih sustava i ostalih vrsta podvodnih radova. Dubina je pionir u postavljanju ekoloških sidrišta u nas, prva su instalacijska sidra ugradili u Komiži 2008., godinu poslije u Dubrovniku ispred lukobrana Kaše, potom u ACI marinu Pula, marinu Agana. U uvalama zaštićenog Parka prirode Lastovo postavljali su ekološki prihvatljiva moderna sidrišta koja ne uništavaju polja posidonije. “Francuska ima slična sidra, no njihova su samo za pjeskovita ili dna sačinjena od rasutog materijala. U području dinarskog krša osnova je čvrsta stijena koja pruža oslonac sedimentu ograničene debljine i tu u smislu osiguranja projektom predviđene nosivosti nastaje problem. Mali je nanos pijeska da se usidri takvo sidro, a kamen je duboko”, objašnjava nam Župa. Podvodna su sidra inače prilagođena pojedinoj vrsti morskog dna – za stjenovito koriste se tzv. kohezijska sidra, a kod pjeskovitog materijala na dnu je tzv. Manta Ray.
I onda se iz ljute muke, dalmatinskog dišpeta, znanja i iskustva rodila ideja o sidru primjenjivom u realnim uvjetima Jadranskog bazena, kombinaciji rasutog materijala i stijenske mase, za varijabilne karakteristike plovila i valnog polja, za sidrenje brodica i plovila do 30 m dužine, što čini ukupno 80% plovila u morskom i riječnom prometu. “Moja ideja bila je ideja sanjara, a stručnjaci sa splitskog Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije viziju su pretočili u djelo”, tako Župa govori o suradnji realnog i znanstvenog sektora. Viziju i suradnju prepoznao je i EU pa je s 333.000 eura bespovratnih sredstava financirao projekt pod nazivom “PINNA NOBILIS SSMA-19”, u sklopu programa povećanja razvoja novih proizvoda i usluga koja proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja.

Istražite ACI No.1 2023

Ostatak članka kao i druge zanimljive sadržaje možete pronaći u našem besplatnom digitalnom izdanju časopisa

Podijelite: